รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2558 :

2 ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ: เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
Subjects: ความเสมอภาค
บทบาทตามเพศ
สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HQ1104 ร451 2558
Copy 1
Available