การปรับปรุงระบบจัดเก็บและระบบเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา โรงงานชำแหละไก่ จังหวัดพิษณุโลก =

An improvement of inventory system for storage and withdrawal at Phitsanulok chicken slaughterhouse /

เกศฎา ภูมิผักแว่น, เจนจิรา มีสุข

No Cover Image
Main Author: เกศฎา ภูมิผักแว่น
Other Authors: เจนจิรา มีสุข
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้า
วิศวกรรมอุตสาหการ2557
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 4389
Copy 1
Cataloging Quick Book

SciTech, Project

Call Number: ปร. ก772ก 2557
Copy 2
Available