รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ) /

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
Subjects: การจัดการดิน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ดินลูกรัง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ)
หินผุ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกและการสรุปรวบรวมทั้งประเทศ)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- .ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TN948.L3 ร451 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD-ROM172
Copy 2
Available