รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการประกอบสร้างความเป็นไทยในอดีต : กรณีศึกษาคนไทในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในศตวรรษที่ 15-ก่อนยุคสังคมนิยมเวียดนาม /

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

No Cover Image
Main Author: อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
Other Authors: คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Subjects: ชาวไท
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย -- เวียดนาม
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS568 อ514ร 2558
Copy 1
Available
Copy 2
Available