การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 :

จังหวัดลำปาง /

สายฝน สุเอียนทรเมธี

Main Author: สายฝน สุเอียนทรเมธี
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- ลำปาง
พฤติกรรมการเลือกตั้ง -- ไทย -- ลำปาง
ลำปาง -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A55 ส661ก 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Social, Research

Call Number: JQ1749.A5 ส661ก 2558
Copy 3
Available

Law, Research

Call Number: JQ1749.A5 ส661ก 2558
Copy 1
Available