การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 :

จังหวัดบุรีรัมย์ /

อนันต์ ลิขิตประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อนันต์ ลิขิตประเสริฐ, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- ไทย -- บุรีรัมย์
พฤติกรรมการเลือกตั้ง -- ไทย -- บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A55 ก522 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Social, Research

Call Number: JQ1749.A5 ก522 2558
Copy 4
Available

Law, Research

Call Number: JQ1749.A5 ก522 2558
Copy 1
Available