เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2015 /

บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย ...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ชุษณา สวนกระต่าย,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2558
Subjects: การแพทย์ -- รวมเรื่อง
การแพทย์ -- การประชุม
Clinical -- Medicine -- congresses
Family -- Practice -- congresses
Medicine -- congresses
Therapeutics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB100 ว896 2558
Copy 1
Available