การเจริญเติบโตในวัยหนุ่มสาว ลักษณะคางยื่น และการใช้เฟสมาสก์ =

pubertal growth, mandibular prognathism and face mask /

ศิริมา เพ็ชรดาชัย.

Main Author: ศิริมา เพ็ชรดาชัย.
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Growth -- in -- adolescence
Growth -- physiology -- in -- adolescence
Maxillofacial -- Development -- in -- adolescence
Prognathism -- in -- adolescence
Puberty
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WU101 ศ471ก 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Available