รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) /

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
Subjects: การจัดการดิน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ดินลูกรัง -- ไทย
หินผุ -- ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: TN948.L3 ร451 2557
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume v.2 Copy 1
Available
Volume v.3 Copy 1
Available