เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอีสานใต้ /

สุริยา รักการศิลป์, บรรณาธิการ

Other Authors: สุริยา รักการศิลป์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2558
Subjects: การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย
การพัฒนาชุมชน -- ไทย
วัฒนธรรม -- ไทย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HC445.Z9E5 ศ2577 2558
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z9E5 ศ2577 2558
Copy 1
Available