การพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การจัดการความปวดในโรงพยาบาลตติยภูมิ =

A Development model of pain management outcome evaluation for tertiary hospital /

อินทิรา ปากันทะ

No Cover Image
Main Author: อินทิรา ปากันทะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: 2560
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Subjects: การจัดการความปวด
Pain -- Management
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
โรงพยาบาล -- การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
Pain -- therapy
Pain -- Measurement
Palliative -- Medicine
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

Education, Thesis

Call Number: RB127 อ745ก 2560
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RB127 อ745ก 2560
Copy 2
Available